นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ‘แก้ไขลายเซ็นพื้นฐานของแรงโน้มถ่วงรอบ ๆ หลุมดำ’

การปล่อยมลพิษจาก M87

การปล่อย M87 ถูกเปลี่ยนเป็นวงแหวนที่บางและสว่าง (แผนที่สีส้ม) อันเป็นผลมาจากการลำดับภาพเพิ่มเติมของพื้นที่การปล่อยก๊าซที่ไม่สิ้นสุดและภาพปฐมภูมิที่กระจายมากขึ้นซึ่งเกิดจากโฟตอนที่มายังโลกโดยตรง (รูปทรงสีน้ำเงิน) เมื่อดูที่ความละเอียดภาพของกล้องโทรทรรศน์ขอบฟ้าเหตุการณ์ ส่วนประกอบทั้งสองจะเบลอกัน อย่างไรก็ตาม การค้นหาวงแหวนบาง ๆ แยกกัน เป็นไปได้ที่จะทำให้มุมมองของ M87 คมชัดขึ้น โดยแยกลายนิ้วมือความโน้มถ่วงที่แข็งแกร่งออก เครดิต: Broderick et al. 2022, ApJ, 935, 61

ในการยืนยันการทำนายตามทฤษฎีอย่างน่าทึ่ง นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นวงแหวนแสงที่แหลมคมซึ่งเกิดจากโฟตอนหมุนไปทางด้านหลังของมวลมหาศาล[{” attribute=””>black hole.

When astronomers revealed humanity’s historic first image of a black hole in 2019 – depicting a dark core encircled by a fiery aura of material falling toward it – they believed even richer imagery and insights were waiting to be extracted from the data.

Simulations predicted that there should be a thin, bright ring of light, hidden behind the glare of the diffuse orange glow, created by photons flung around the back of the black hole by its intense gravity.

Astrophysicist Avery Broderick led a team of researchers who used sophisticated imaging algorithms to essentially “remaster” the original imagery of the supermassive black hole at the center of the M87 galaxy.

“We turned off the searchlight to see the fireflies,” said Broderick, an associate faculty member at Perimeter Institute and the University of Waterloo. “We have been able to do something profound – to resolve a fundamental signature of gravity around a black hole.”

By essentially “peeling off” elements of the imagery, says co-author Hung-Yi Pu, an assistant professor at National Taiwan Normal University, “the environment around the black hole can then be clearly revealed.”

To accomplish this, the team of researchers used a new imaging algorithm within the Event Horizon Telescope (EHT) analysis framework THEMIS to isolate and extract the distinct ring feature from the original observations of the M87 black hole. They were also able to detect the telltale footprint of a powerful jet blasting outward from the black hole.

The scientists’ findings both confirm theoretical predictions and offer new ways to explore these mysterious objects, which are thought to reside at the heart of most galaxies.

Black holes were long considered unseeable until scientists coaxed them out of hiding with the EHT, a globe-spanning network of telescopes. Using eight observatories on four continents, all pointed at the same spot in the sky and linked together with nanosecond timing; the EHT researchers observed two black holes in 2017.

The EHT collaboration first unveiled the supermassive black hole in M87 in 2019. Then in 2022, it revealed the comparatively small but tumultuous black hole at the heart of our own Milky Way galaxy, called Sagittarius A* (or Sgr A*). Supermassive black holes occupy the center of most galaxies, packing an extraordinary amount of mass and energy into a small space. The M87 black hole, for example, is two quadrillion (that’s a two followed by 15 zeros) times more massive than Earth.

Although the M87 image scientists unveiled in 2019 was a landmark, the scientists thought they could sharpen the image and glean new insights by working smarter, not harder. They applied new software techniques to reconstruct the original 2017 data in search of phenomena that theories and models predicted were lurking beneath the surface. The new, resulting image depicts the photon ring, comprised of a series of increasingly sharp sub-rings, which the team then stacked to get the full image.

“The approach we took involved leveraging our theoretical understanding of how these black holes look to build a customized model for the EHT data,” said Dominic Pesce, a team member based at the Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian. “This model decomposes the reconstructed image into the two pieces that we care most about, so we can study both pieces individually rather than blended together.”

The result was possible because the EHT is a “computational instrument at its heart,” said Broderick, who holds the Delaney Family John Archibald Wheeler Chair at Perimeter. “It is as dependent on algorithms as it is upon steel. Cutting-edge algorithmic developments have allowed us to probe key features of the image while rendering the remainder in the EHT’s native resolution.”

Reference: “The Photon Ring in M87*” by Avery E. Broderick, Dominic W. Pesce, Roman Gold, Paul Tiede, Hung-Yi Pu, Richard Anantua, Silke Britzen, Chiara Ceccobello, Koushik Chatterjee, Yongjun Chen, Nicholas S. Conroy, Geoffrey B. Crew, Alejandro Cruz-Osorio, Yuzhu Cui, Sheperd S. Doeleman, Razieh Emami, Joseph Farah, Christian M. Fromm, Peter Galison, Boris Georgiev, Luis C. Ho, David J. James, Britton Jeter, Alejandra Jimenez-Rosales, Jun Yi Koay, Carsten Kramer, Thomas P. Krichbaum, Sang-Sung Lee, Michael Lindqvist, Iván Martí-Vidal, Karl M. Menten, Yosuke Mizuno, James M. Moran, Monika Moscibrodzka, Antonios Nathanail, Joey Neilsen, Chunchong Ni, Jongho Park, Vincent Piétu, Luciano Rezzolla, Angelo Ricarte, Bart Ripperda, Lijing Shao, Fumie Tazaki, Kenji Toma, Pablo Torne, Jonathan Weintroub, Maciek Wielgus, Feng Yuan, Shan-Shan Zhao and Shuo Zhang, 16 August 2022, The Astrophysical Journal.
DOI: 10.3847/1538-4357/ac7c1d