นักแสดง James Franco จะเล่น Fidel Castro และมีการโต้เถียงในฮอลลีวูด: “เขาไม่ใช่คนละติน”

มีนาคม 8.9.2022

การปรับปรุงครั้งล่าสุด – 12:47 น.

Nicolás Maduro เดินทางมาคิวบาเพื่อรำลึกถึงการเสียชีวิต 5 ปีของ Fidel Castro

ดูด้วยนะ

Nicolás Maduro เดินทางมาคิวบาเพื่อรำลึกถึงการเสียชีวิต 5 ปีของ Fidel Castro

“วิกฤตความสับสนและอัตลักษณ์”