อาวุธต่อต้านดาวเทียม ประวัติ สายพันธุ์ และวัตถุประสงค์

การโฉบหัวของเราเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนทุกแง่มุมของชีวิตเรา

ตั้งแต่ GPS ในโทรศัพท์ไปจนถึงกีฬาที่คุณดูบนทีวี ดาวเทียมได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตสมัยใหม่