45 ปีต่อมา มรดก 5 พันล้านปีของยานโวเอเจอร์ 2 ระหว่างดวงดาวเพิ่งเริ่มต้นขึ้น

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2520 เมื่อ 45 ปีที่แล้ว ยานอวกาศที่ไม่ธรรมดาได้ออกจากโลกนี้ไปในการเดินทางที่ไม่เหมือนใคร ยานโวเอเจอร์ 2 จะแสดงให้เราเห็นเป็นครั้งแรกว่าดาวเคราะห์ชั้นนอกของระบบสุริยะมีลักษณะเป็นอย่างไรในระยะใกล้ มันเหมือนกับการส่งแมลงวันไปนิวยอร์กและขอให้รายงาน

NASA/JPL

ยานโวเอเจอร์ 1 เปิดตัวต่อจากยานโวเอเจอร์ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ขอบของยานโวเอเจอร์แต่ละคันนั้นมีบันทึกสีทองซึ่งประกอบด้วยคำทักทาย เสียง ภาพ และดนตรีจากโลก